Wat is het verschil tussen wettelijke normen en sociale normen: beschrijving en verschillen

De mens heeft tal van gedragsnormen uitgevonden die een hoog niveau van bescherming moeten garanderen tegen mogelijke toegankelijkheid en gevaarlijke anarchie. Gedragsnormen kunnen bindend en contractueel van aard zijn, maar ze zijn hoe dan ook verplicht om veiligheid, rijkdom en bepaalde prestaties te handhaven. Men moet niet vergeten dat bepaalde regels over het algemeen bindend kunnen zijn, en andere regels - willekeurig. Wat is de reden?

Juridische en sociale normen: definitie

Rechtsregels zijn bepaalde gedragsregels die op wetgevingsniveau zijn vastgesteld en worden beschermd door overheidsinstanties. Voor een poging om te weigeren hieraan te voldoen, kan administratieve, criminele of civielrechtelijke aansprakelijkheid worden uitgeoefend en zijn wettelijke normen vereist om de status-quo en het vreedzame leven van alle leden van de samenleving te beschermen. De ontwikkeling moet door de wetgevende autoriteiten worden uitgevoerd en de uitvoerende autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de bescherming en de justitiële autoriteiten voor de bescherming.

Sociale normen zijn de klassieke gedragsregels in de samenleving, die door de meeste mensen zouden moeten worden erkend. Er zijn geen mechanismen voor beveiliging en beveiliging, omdat compliance een optionele taak is. Desondanks evolueren sommige sociale normen geleidelijk naar wettelijke normen, wat bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van een administratieve, familiale en burgerlijke code.

Sociale normen zijn een breed en driedimensionaal concept, omdat ze de basis vormen van de hele samenleving. Als deze normen niet langer worden nageleefd, wordt een ernstige regressie geconstateerd die de wetenschap en de cultuur negatief beïnvloedt. Desondanks vereist de versterking van de staatsmacht bepaalde sociale normen en het bestaan ​​van verantwoordelijkheid voor niet-naleving van sociale normen. Als gevolg hiervan is het systeem van wetgeving aan het ontwikkelen en verbeteren, de staat wordt versterkt.

Opgemerkt moet worden dat talrijke traditionele samenlevingen de sociale normen geleidelijk aan de rang van de wet overdragen. Tegelijkertijd kunnen bepaalde naties de afvallige uit hun gemeenschap verdrijven. Desondanks hebben leden van de samenleving, onder normale omstandigheden, een speciale loyaliteit jegens elkaar, die dergelijke samenlevingen onderscheidt van de moderne staat. Hetzelfde geldt voor een verscheidenheid aan gesloten samenlevingen, waaronder sekten en criminele organisaties. Alle sociale normen die geschreven en ongeschreven zijn, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de samenleving.

Rechtsregels

De rechtsregels hebben specifieke kenmerken die een serieuze impact hebben op het leven van de hele samenleving.

 1. De rechtsstaat is sociaal, maar houdt rechtstreeks verband met de aanwezigheid van de staat. Er wordt verondersteld dat er een specifiek voorschrift van de staat is met betrekking tot het gedrag van mensen.
 2. De rechtsstaat is formeel. Een verplichte uitdrukking wordt verondersteld in de vorm van een normatieve handeling, een contract met een specifieke inhoud, een wet, een handeling.
 3. De dwingende kracht van overheidsautoriteiten impliceert de verplichte ondersteuning en bescherming van de rechtsstaat tegen mogelijke schendingen. Gezien alle bestaande gedragsnormen is dit aspect een kenmerkend kenmerk, omdat in andere gevallen de naleving van gewoonten, tradities en normen niet op wetgevingsniveau wordt beschermd.
 4. Rechtsregels omvatten gedragsregels, evenals basisregels, die het uitgangspunt vormen.
 5. De normen van de wet zijn niet alleen het resultaat van de reflectie van de huidige situatie in de samenleving en de objectieve wereld. Er wordt verondersteld dat er een omgekeerde impact op mensen zal zijn, omdat overheidsinstanties sociale regulering van relaties tussen verschillende mensen kunnen bieden en hun rechten, interesses en kansen kunnen beschermen. Zo wordt uitgegaan van staatscontrole.
 6. De rechtsstaat omvat het model, de maat, de norm en de schaal van de wil van de samenleving, die moet voldoen aan bepaalde staatsnormen en de huidige wetgeving. De mogelijkheid van het uitvoeren van een beoordeling van gedrag, die wettig en onwettig, wettig en illegaal kan zijn, wordt verondersteld.

Sociale normen

Sociale normen, in tegenstelling tot de wet, werden aanvankelijk uitgevonden door de samenleving en vertegenwoordigen een weerspiegeling van de huidige realiteit, geaccumuleerde ervaring en daaropvolgende veranderingen in de toekomst. Er wordt van uitgegaan dat er een bepaalde structuur bestaat, op basis waarvan het leven van elke natie, de maatschappij, kan worden geanalyseerd.

 1. De normen van gebruik zijn gedragsregels die zijn gebaseerd op de herhaling van bepaalde gebeurtenissen gedurende een lange geschiedenis. De douane is een bijzondere gewoonte van mensen, wat een natuurlijke behoefte wordt.
 2. Religieuze normen zijn gebaseerd op religie en moeten worden beschermd door bepaalde maatregelen van sociale invloed.
 3. Bedrijfsregels zijn vereist voor maatschappelijke organisaties.
 4. De rechtsregels zijn sociaal, maar alleen zij zijn een uitvinding van overheidsinstanties.

Welke gemeenschappelijke kenmerken moeten worden opgemerkt?

 1. Alle normen worden gevormd tijdens de sociale activiteiten van mensen.
 2. Presenteert de mogelijkheid van de manifestatie van het gedragspatroon van burgers van een bepaald land of tijdperk.
 3. De grenzen van mogelijk en verboden gedrag worden bepaald.
 4. Gegarandeerd om orde in de samenleving te waarborgen.

Juridische en sociale normen: het verschil.

 1. Oorsprong . De wet is relatief recentelijk verschenen en wordt voortdurend verbeterd. Sociale normen bestaan ​​al lang.
 2. Compliance . Wettelijke normen zijn verplicht, sociale normen zijn optioneel.
 3. Bescherming . Overtreding van wetten kan een administratieve, strafrechtelijke, disciplinaire of civielrechtelijke aansprakelijkheid met zich meebrengen. Gebrek aan naleving van sociale normen is alleen berisping.
 4. Development. Sociale regels worden langzaam gevormd en kunnen niet worden opgelegd. De wet moet vanaf het begin gerespecteerd worden.
 5. Detaillering. Sociale normen zijn gericht op de regels van het bestaan, wettelijke normen - het gedrag en de activiteiten van individuen en rechtspersonen.

Aanbevolen

Ambrobene en Bromhexin: een vergelijking van drugs en wat is beter om te nemen
2019
Hoe verschilt een molecuul van een excentriek: beschrijving en verschillen
2019
Wat is het verschil tussen traagheidsspoel en inertievrij
2019