Wat is het verschil tussen privaatrecht en publiek recht?

Jurisprudentie-richting, die een enorme hoeveelheid tijd heeft vanaf de datum van de eerste juridische momenten. Met de komst van economische, binnenlandse, sociale, arbeids- en gezinsrelaties, was er behoefte aan juridische ondersteuning van conflictsituaties en wettelijke regulering van evenementen die in strijd waren met de normen van de samenleving. In dit opzicht is de juridische richting ontwikkeld, er was een gradatie van privaat en publiek recht.

Public Law, its essence

Een deel van de aangenomen regels en voorschriften die gericht zijn op de bescherming van de belangen van het gemeenschappelijk binnenlands goed, die een directe impact hebben op de organisatie en overheidsinstellingen in de staat, zorgen voor een vrije en onbelemmerde vervulling van taken en taken, de belangen van de burgers van het land beschermen, ontwikkeling bevorderen, zelfrealisatie wordt collectief publiekrecht genoemd .

Het is publiek recht dat organiseert en samenwerkt met:

 • Autoriteiten.
 • Sociale organisaties.
 • Gemeenschappelijke structuren.
 • Economische structuren.
 • De bevolking van het land.
In een situatie van interactie fungeert de staat als regulator en drager van bevoegdheden, en vervult daarmee de functie van controle over de samenleving. De staat kan zijn bevoegdheden gebruiken om bepaalde gedragingen voor de samenleving voor te schrijven, om naleving van bepaalde regels en voorschriften te eisen, om als een straf te dienen voor het afwijken van het gekozen gedragsscenario.

Het publiekrecht wordt gekenmerkt door het gebruik van categorische principes en het gebrek aan gelijkheid van de partijen, maar moedigt juist privilege-dominantie aan.

De reikwijdte van publiekrecht omvat:

 1. Constitutionele.
 2. Administration.
 3. Financial.
 4. Criminal.
 5. Executive.
 6. International.
 7. Procedurele.

Voor het eerst werd in het oude Rome de gradatie van het privaatrecht en het publiekrecht doorgevoerd. Niet alle rechtsstelsels ondersteunen echter een soortgelijke ideologie, die dit concept niet volledig beoordeelt.

Het begrip privaatrecht

Regulering, bescherming, beheer en controle van wettelijke regels en voorschriften van individuen wordt het begrip privaatrecht genoemd. Het uiterlijk van een dergelijke classificatie werd voorafgegaan door het begrip privé-eigendom (eigen woning, bedrijf, winkel, landbouwstructuur). De oorsprong van de normen en regels vond plaats in de actieve vorming van de periode van interactie van particuliere eigenaren in het proces van productie, uitwisseling, implementatie.

In een dergelijke situatie verliest de staat die mate van macht over individuen en kan alleen een organisatorische en controlerende functie vervullen. In feite veroorzaakten kapitalistische verhoudingen de herleving van de Romeinse wet.

Privaatrecht is:

 • Contractuele relatie.
 • Vrijheid en onbelemmerde bilaterale wil.
 • Volledige rechten en gelijkheid van de partijen bij de overeenkomst.
 • Het voordeel voor dispositieve regels en voorschriften.
 • Regie van activiteit met een cursus om persoonlijke doelen te bereiken.

Privaatrecht is altijd gericht op het beschermen van de belangen van individuen, vooral als het gaat om controversiële situaties met de staat, zijn illegale positie in relatie tot de samenleving. Gereguleerd privaatrecht:

 • Burgerlijk Wetboek.
 • Arbeidswetgeving.
 • Land Code.
 • Family Code.
 • Commerciële voorschriften.

Wat is het verschil tussen privaat en publiek recht?

De verdeling van het recht in privé en publiek is bekend sinds het tijdperk van het bestaan ​​van de staat van het oude Rome. In een bepaalde gradatie is het in de moderne wereld met veel landen. Wat deze twee concepten gemeen hebben, is dat ze beide voldoen aan de bescherming en regulering van wettelijke normen. En het verschil is dat de regulering van juridische relaties net zo getotaliseerd kan zijn - alleen komen van de staat (constitutionele, administratieve, criminele, financiële normen), of van een openbare aard zijn (familie, burgerlijk, handelsrecht).

Voorwaardelijk en op juridisch vlak zijn de divisies vaak twee van deze concepten die onderling uitwisselbaar zijn. Het bestaan ​​van privaatrecht kan worden bedreigd, zonder de invloed van een duidelijk geformuleerd publiek recht. In het dagelijks leven kun je vaak een symbiose vinden van deze twee termen. Bijvoorbeeld informatiewetgeving, waarover in 2000 controle werd uitgeoefend door middel van de totstandkoming van het Okinawa-handvest, dat de impact reguleert van publiek en privaat recht op de juiste vorming, bescherming en presentatie van informatie en gegevens. Hun juiste interactie is een garantie voor de integriteit van de staat en de bescherming van een persoon.

Aanbevolen

Ambrobene en Bromhexin: een vergelijking van drugs en wat is beter om te nemen
2019
Hoe verschilt een molecuul van een excentriek: beschrijving en verschillen
2019
Wat is het verschil tussen traagheidsspoel en inertievrij
2019