Wat is het verschil tussen huren en subleasing?

In moderne realiteiten wordt de mogelijkheid van toenemende financiële stromen hoog gewaardeerd. De bron van inkomsten kan niet alleen arbeidsactiviteit zijn. Ze kunnen eigendom zijn. Als er geen woning is die in staat is om geld te verdienen, kan deze direct bij de eigenaar worden gehuurd of onderverhuurd. Wat is het verschil en wat is winstgevender? Overweeg in meer detail.

Wat? Wie? Aan wie? Hoe lang en onder welke omstandigheden?

Het woord huur heeft Latijnse wortels. Arrendare in vertaling uit het Latijn betekent letterlijk - geven in gebruik (te huur). Deze vorm van wederzijds voordelige relaties bestaat al sinds de Romeinse tijd.

In moderne wetgeving betekent huur een overdracht van de eigenaar naar een andere persoon voor het gebruik van een woning in ruil voor geld. In de juiste context is dit een vorm van een vastgoedtransactie, die zowel mondeling als schriftelijk kan worden afgesloten.

Verhuur kan worden overgedragen aan ander onroerend goed. Onroerend goed items zijn in de grootste vraag:

 • Apartments.
 • Niet-residentiële gebouwen.
 • Perceel grond.

De overdracht van huur van roerende goederen verliest ook geen relevantie. Deze categorie van onroerend goed omvat:

 1. Voertuigen.
 2. Verschillende apparatuur.

De bovengenoemde eigenschappen zijn het populairst voor leasing, maar niet de enige die op de lijst staan. De lijst van onroerend goed die in staat is om een ​​stabiel inkomen te genereren is ongelooflijk divers.

Om ervoor te zorgen dat partijen bij een huurtransactie wettelijk beschermd zijn, is het noodzakelijk om een ​​passende schriftelijke overeenkomst te sluiten. De garant voor naleving van de wet is een overeenkomst over verwijdering. Het kan altijd aan de conclusie van eis worden gehecht in geval van niet-oplossing van het geschil door middel van onderhandelingen.

De partijen bij dergelijke documenten zijn:

 • De verhuurder is de eigenaar van het onroerend goed en de ontvanger van de huur.
 • Huurder - de ontvanger van het onroerend goed met het oog op het verdere gebruik ervan en de betaler van huurbetalingen.

Afhankelijk van de periode waarvoor zaken worden verhuurd, worden huurovereenkomsten verdeeld in de volgende types:

 1. Korte termijn verhuur - tot 1 jaar.
 2. Middellange termijn verhuren - van 1 jaar tot 5 jaar.
 3. Lange termijn verhuur - vanaf 5 jaar en meer.
 4. Perpetual Hire

De Russische wetgeving voorziet in de verplichting om alle soorten huurtransacties met onroerend goed te registreren, met uitzondering van kortlopende.

Huur bij de huurder

Een onderverhuring is ook een overdracht naar het gebruik van roerende of onroerende goederen tegen betaling. Alleen deze woning is al verhuurd door een andere persoon. Een andere definitie van dit type transactie in de omzet van onroerend goed is een subnetwerk . Deze tool voor het regelen van huurrelaties is gunstig voor een bedrijf dat net op de been is en niet in staat is om huur te betalen voor grote gebieden.

Algemene kenmerken

Gemeenschappelijke kenmerken voor de lease-overeenkomsten in kwestie zijn als volgt:

 • Beide contracten - onderling akkoord en gecompenseerd.
 • De lease- en sublease-overeenkomst is met toestemming van de eigenaar.
 • Het voorwerp van de overeenkomst is de overdracht van het gebruik van eigendom.
 • Stel de huur en de grootte in.
 • De begunstigde en betaler van huurbetalingen zijn duidelijk omschreven.

Vergelijkende analyse

 1. Het Burgerlijk Wetboek voorzag in een heel hoofdstuk van de regels voor de relatie met de huurovereenkomst. Podnaem kreeg niet zoveel aandacht van de wetgever.
 2. De overeenkomst over de verwijdering is een bilaterale transactie, de ondertekenaars zijn de eigenaar en de partij die het object accepteert voor gebruik. Een subleaseovereenkomst is een trilaterale transactie waarbij de partijen zijn: een verhuurder, een huurder en een onderhuurder.
 3. Er is geen juridische onafhankelijkheid van de onderhuurder . Zijn acties zijn alleen mogelijk als er een huurder is.
 4. De kosten van huurbetalingen voor directe huurders zijn lager dan voor de onderhuurder. Deze laatste moet de financiële belangen van de eigenaar en de directe huurder betalen.
 5. De huurder heeft de mogelijkheid om direct met de eigenaar te communiceren . De onderhuurder heeft niet zo'n mogelijkheid. Dit is belangrijk bij de dagelijkse werking van het pand.
 6. De gebruiksperiode van het object voor sublease is afhankelijk van de duur van de huurovereenkomst met de eigenaar en mogelijk minder.
 7. Het doel van de eigenaar is om zijn eigendom voor goed geld te geven . En het is wenselijk dat het wordt overgegeven aan een kleiner aantal personen. Het is handiger. Jonge bedrijven hebben niet altijd de mogelijkheid om te betalen voor de huur van ernstige gebieden. Hier komt de hulp van een juridische instelling genaamd onderverhuren.
 8. Bij het onderverhuren van onroerend goed voor een periode van meer dan een jaar is de verplichting tot registratie van een dergelijke transactie niet opgelegd aan de onderhuurder. Dit zou een directe huurder moeten zijn.
 9. De belastingdruk voor het gehuurde rust ook op de huurder. In dit deel voelt de onderhuurder zich meer op zijn gemak.
 10. Lease-relatie is een eenvoudiger juridisch schema dan we geven.
 11. Verantwoordelijkheid voor de eigenaar voor de integriteit van het onroerend goed is geheel de huurder. Zelfs als het op subleasebasis wordt overgedragen aan een derde partij.
 12. In geval van vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst tussen de huurder en de eigenaar, heeft de onderhuurder het recht om een ​​nieuwe overeenkomst te sluiten over de huurovereenkomst met de eigenaar van het onroerend goed onder dezelfde voorwaarden.

conclusie

De overwogen wettelijke instrumenten zijn gericht op het waarborgen van de rechten en de naleving van de verplichtingen van personen bij het sluiten van leasetransacties en het verdere gebruik van eigendom.

Aanbevolen

Wat is het verschil tussen melkmengsels van NAN en NAN OPTIPRO?
2019
Wat is beter dan Physiotens of Moxonidine en hoe verschillen ze?
2019
Wat is een betere tablet of calciumgluconaatopname: vergelijking en selectie
2019