Wat is het verschil tussen een agentuurovereenkomst en een commissieovereenkomst?

Elke transactie is voor een specifiek doel. Schriftelijke conventies bepalen de juridische relatie tussen twee of meer onderwerpen.

Voorbereiding en ondertekening van overtuigingskracht vindt plaats in een specifieke volgorde. Er zijn verschillende soorten contracten. Een van de meest populaire en gewilde is het agentschap en de commissie-overeenkomst. Elk van hen heeft zijn eigen kenmerken en voordelen.

Agentschap overeenkomst

Agentuurovereenkomst is een speciale wet die de juridische relaties tussen twee onderwerpen regelt . Een dergelijk certificaat is bij rechtspersonen en individuen. Een van de partijen (vaak de uitvoerder) voldoet namens de klant aan de voorgeschreven verplichtingen, dat wil zeggen de tweede entiteit, geschreven op papier.

In sommige gevallen heeft de ondertekende overeenkomst een specifieke geldigheidsperiode, in andere is deze onbepaald . Deze bestaan ​​echter niet meer wanneer een van de partijen niet of niet langer bereid is om de toegewezen taken uit te voeren.

De manieren en kenmerken van de conclusie van de handeling zijn afhankelijk van vele factoren. Het ondertekenen van een paper met individuen impliceert samenwerking op lange termijn . De geselecteerde agent of tussenpersoon handelt in het belang van de klant. Een deal sluiten met een persoon wordt geschikt geacht als de agent of artiest ver van de werkplek verwijderd is en zijn acties af en toe plaatsvinden. Soms wordt een overeenkomst gesloten met een rechtspersoon. In dit geval is een van de partijen niet één specifieke persoon, maar de gehele geregistreerde organisatie. De basis voor het opstellen van handelspapier is de manipulatie van het eigendom van de onderneming.

Na verloop van tijd verliest de act zijn kracht. Bijvoorbeeld vanwege het overlijden van een agent, zijn erkenning als bankroete of arbeidsongeschikte. Eeuwige transacties zijn ook onderhevig aan scheuren.

De voordelen van deze regeling zijn:

  1. Financieringsactiviteiten ten koste van de opdrachtgever. Dat wil zeggen, alle kosten zijn voor rekening van de klant.
  2. Lange geldigheidsperiode van handelspapier
  3. Deelname door derden. Een externe entiteit kan de taken uitvoeren die aan de agent zijn toegewezen.
  4. Performer-acties worden uitgevoerd in een bepaald gebied.

Universele en veel gebruikte overtuigingskracht is tussen particuliere ondernemers en individuele, grote ondernemingen.

Alles over de commissie-overeenkomst

De instemming van de commissie is een tussenliggende handeling met juridische kracht. De commissaris en de opdrachtgever worden de helden van een overeenkomst. De klant stuurt de opdrachtgever een specifieke bestelling. De advocaat voert de taak alleen of met een derde partij uit. De taak van de aannemer om een ​​of meer lucratieve deals met externe partijen te sluiten.

De basis voor de voorbereiding van handelspapier is de opslag of de aan- en verkoop van bepaald onroerend goed. De duur van de overeenkomst is onbeperkt of kan een tijdschema hebben. Op papier is het grondgebied van de taken van de commissaris voorgeschreven. De volgende worden beschouwd als positieve eigenschappen van de handeling:

  • Onbeperkte duur van de overeenkomst.
  • Een derde entiteit met juridische kennis en vaardigheden heeft het recht om een ​​bedrijfsact uit te werken en te sluiten.
  • Beëindiging van de handelspapieren vindt eenzijdig plaats, zonder tussenkomst van een tweede deelnemer.
  • De opdrachtgever heeft het recht om zowel fysieke als rechtspersonen te vertegenwoordigen.

Bij het voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomst, wordt btw aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van het beloofde salaris is pas mogelijk na het voltooien van de taak. De grootte van de beloning wordt van tevoren onderhandeld.

Verschillen en overeenkomsten tussen geschreven conventies

De besproken afspraken hebben veel gemeen en verschillen tegelijkertijd van elkaar. Beide verdragen kunnen worden gesloten met natuurlijke personen en rechtspersonen. Tegelijkertijd, zowel in de eerste als in de tweede variant, dekt de klant alle noodzakelijke uitgaven in verband met het werk van de aannemer. Zowel in de commissie als in het agentuurcontract wordt het bedrag van de vergoeding voor de geleverde diensten besproken en voorgeschreven op het moment van het sluiten van de overeenkomst. De gebruiksduur van de geschreven handeling kan in beide gevallen onbeperkt zijn.

Verschillen tussen handelspapieren zijn van invloed op verschillende gebieden. De agent verstrekt dus een rapport voor het werk dat regelmatig wordt gedaan, terwijl de commissionair dit doet op verzoek van zijn klant. Agentuurovereenkomst vereist notarisatie. De commissie heeft niet altijd de goedkeuring van een notaris nodig. Samengesteld voor verschillende taken. De agent heeft een specifiek doel.

Kenmerken van het invullen van documenten

Het is belangrijk om te leren hoe u op competente wijze de nodige overeenkomst kunt opstellen. In de rechtshandeling moeten de namen van de betrokken onderwerpen worden vermeld. De geldigheidsduur van de schriftelijke relatie, de plichten en rechten van de partijen bij de overeenkomst zijn vastgelegd. Vermeld het bedrag van de vergoeding van de agent of commissionair voor de verleende dienst. De overtuigingskracht van het bureau bevat informatie over de meldingsprocedure van de contractant en de frequentie van deze actie. Gevallen en redenen waarom de overeenkomst kan worden beëindigd, zijn gedetailleerd.

Juridische documenten vergemakkelijken het proces van interactie tussen individuen en rechtspersonen. Zo worden de rechten van beide partijen in een arbeidsrelatie gerespecteerd. De samenwerking van twee onderwerpen is juist gedoemd tot succes.

Aanbevolen

Hoe verschilt een cosmetische naad van de gebruikelijke?
2019
Wat onderscheidt een eland van een hert: kenmerken en verschillen
2019
Wat betekent beter "Glycine" of "Afobazol"?
2019