Vector en scalair - hoe verschillen ze?

In de natuurkunde zijn er verschillende categorieën van grootheden: vector en scalair.

Wat is een vectorhoeveelheid?

De vectorhoeveelheid heeft twee hoofdkenmerken: richting en module . Twee vectoren zijn hetzelfde als hun grootte en richting overeenkomen. Om een ​​vectorwaarde aan te duiden, worden letters het vaakst gebruikt, waarboven een pijl wordt weergegeven. Als een voorbeeld van een vectorhoeveelheid kan kracht, snelheid of versnelling worden gegeven.

Om de essentie van een vectorhoeveelheid te begrijpen, moet deze vanuit een geometrisch oogpunt worden beschouwd. De vector is een segment met een richting. De lengte van een dergelijk segment correleert met de waarde van de modulus. Een fysiek voorbeeld van een vectorgrootheid is de verplaatsing van een materiaalpunt dat in de ruimte beweegt. Parameters zoals de versnelling van dit punt, de snelheid en de daarop werkende krachten, het elektromagnetische veld, worden ook als vectorgrootheden weergegeven.

Als we de vectorhoeveelheid ongeacht de richting beschouwen, kan een dergelijk segment worden gemeten. Maar het verkregen resultaat zal slechts gedeeltelijke kenmerken van de hoeveelheid weergeven. Voor de volledige meting is het noodzakelijk om de waarde aan te vullen met andere parameters van het richtingssegment.

In vectoralgebra is er het concept nulvector . Met dit concept wordt een punt bedoeld. Wat de richting van de nulvector betreft, wordt deze als ongedefinieerd beschouwd. Om een ​​nulvector aan te duiden, wordt rekenkundige nul gebruikt, vetgedrukt getypt.

Als we al het bovenstaande analyseren, kunnen we concluderen dat alle gerichte segmenten vectoren definiëren. Twee segmenten definiëren slechts één vector als ze gelijk zijn. Bij het vergelijken van vectoren is dezelfde regel van toepassing als bij het vergelijken van scalaire waarden. Gelijkheid betekent een volledige overeenkomst in alle opzichten.

Wat is een scalaire waarde?

In tegenstelling tot een vector heeft een scalaire grootheid slechts één parameter: de numerieke waarde . Opgemerkt moet worden dat de te analyseren waarde zowel een positieve numerieke als een negatieve waarde kan hebben.

Een voorbeeld is massa, spanning, frequentie of temperatuur. Met dergelijke waarden kunt u verschillende rekenkundige bewerkingen uitvoeren: optellen, delen, aftrekken, vermenigvuldigen. Voor een scalaire hoeveelheid is een dergelijke eigenschap als richting niet intrinsiek.

Een scalaire waarde wordt gemeten met een numerieke waarde, zodat deze op de coördinaatas kan worden weergegeven. Bouw bijvoorbeeld heel vaak de as van het pad, de temperatuur of de tijd.

De belangrijkste verschillen tussen scalaire en vectorwaarden

Uit de bovenstaande beschrijvingen is het duidelijk dat het grootste verschil tussen vector- en scalaire vectorgrootheden ligt in hun kenmerken . De vectorhoeveelheid heeft een richting en een modulus en een scalaire waarde heeft alleen een numerieke waarde. Natuurlijk kan een vectorhoeveelheid, zoals een scalaire hoeveelheid, worden gemeten, maar deze eigenschap zal niet compleet zijn, omdat er geen richting is.

Om het verschil tussen een scalair en een vector duidelijker weer te geven, moeten we een voorbeeld geven. Om dit te doen, neem een ​​kennisgebied zoals klimatologie . Als we zeggen dat de wind met een snelheid van 8 meter per seconde waait, wordt er een scalaire hoeveelheid ingevoerd. Maar als je zegt dat de noordenwind met een snelheid van 8 meter per seconde waait, dan zullen we ons concentreren op de vectorwaarde.

Vectoren spelen een grote rol in de moderne wiskunde, maar ook op vele gebieden van mechanica en fysica. De meeste fysieke hoeveelheden kunnen worden weergegeven als vectoren. Hiermee kunt u de gebruikte formules en resultaten generaliseren en aanzienlijk vereenvoudigen. Vaak worden vectorwaarden en vectoren met elkaar geïdentificeerd. In de natuurkunde kun je bijvoorbeeld horen dat snelheid of kracht een vector is.

Sommige formules van vectoralgebra worden in dergelijke wetenschapsgebieden gebruikt als:

  1. SOPROMAT.
  2. Kinematica.
  3. Bestraling en elektrische verlichting.
  4. Toegepaste mechanica.
  5. Hydraulics.
  6. Elektrische auto's.
  7. Theoretische mechanica.
  8. Physics.

Een duidelijk begrip van het verschil tussen de vector en de scalaire waarde stelt specialisten in staat om complexe problemen op te lossen en de gegevens die in meer detail worden gebruikt te karakteriseren.

Aanbevolen

Algemene en zittende auto - hoe verschillen ze?
2019
Wat zijn de verschillende oxidatiemiddelen (3%, 6%, 9%, 12%)
2019
Welke remedie is beter dan Mildronate of Fenotropil en hoe verschillen ze
2019