religie

Wat is het verschil tussen salafi's en soennieten?

Het lijkt erop dat de islam de enige religie is voor moslims. Maar sinds de tijd van de Omeyad-dynastie (ongeveer in het midden van de zevende eeuw) begonnen verschillen in de islamitische religie op basis van politieke, etnische en confessionele tegenstellingen te verschijnen. Dit kwam tot uiting in de opkomst van verschillende trends onder moslims

Wat is het verschil tussen Alawieten en soennieten?

De huidige situatie in Syrië lijkt Europeanen onbegrijpelijk en verwarrend. Het feit is dat het gecompliceerd is door de religieuze opvattingen van de tegengestelde partijen, het conflict tussen verschillende stromingen van de islam. Toen de grote profeet Mohammed stierf, groeide de staat op zijn vruchten - het kalifaat.

Wat is het verschil tussen religie en geloof: kenmerken en verschillen

Licht, schaduw, regen, sneeuw, aardbeving, overstroming - al deze verschijnselen van de natuur voor de oude man waren een mysterie. Omdat ze nergens antwoorden op vragen over hun afkomst konden vinden, hebben mensen ze zelf uitgevonden, vertrouwend op levenservaring. Als er stroom is, dan stuurt er iets

Wat onderscheidt het Nieuwe Testament, het Oude Testament en het Evangelie

De Bijbel is een van de oudste monumenten van de wijsheid van de mensheid. Voor christenen is dit boek de openbaring van de Heer, de Heilige Schrift en de belangrijkste gids in het leven. De studie van dit boek is een onmisbare voorwaarde voor de spirituele ontwikkeling van zowel een gelovige als een ongelovige

Wat is het verschil tussen geest en ziel: vergelijking en verschillen

In veel situaties blijken 'geest' en 'ziel' synoniem te zijn, maar ondanks dat zijn concepten verschillende componenten van iemands persoonlijkheid. Om deze reden is het wenselijk om te begrijpen wat het verschil is. De concepten van "ziel" en "geest" De ziel is een ongrijpbare entiteit die moet worden ingesloten in het menselijk lichaam

Hoe verschilt de kerk van de tempel, de kathedraal en de kapel?

Begrijp dat de verschillen tussen kerk, tempel, kathedraal en kapel terug kunnen in de tijd van de geboorte van het christendom. Er wordt aangenomen dat de eerste dienst werd gehouden in een privé-huis, dat werd voorbereid door Jezus Christus zelf. Hij was degene die het Laatste Avondmaal ontving, waar gesproken werd over geloof en het koninkrijk in de hemel.

Hoe is de Armeense kerk anders dan de orthodoxe

Veel mensen kennen sinds school de splitsing van het christendom in katholicisme en orthodoxie, omdat dit in de loop van de geschiedenis is opgenomen. Hieruit kennen we enkele van de verschillen tussen deze kerken, de vereisten die leidden tot de verdeling, evenals de gevolgen van deze verdeling. Maar weinigen weten wat de kenmerken zijn van veel andere soorten christendom, die om verschillende redenen gescheiden zijn van de twee hoofdstromen

Agnost en atheïst: wat is gebruikelijk en wat is het verschil

Er zijn ongeveer 200 soorten verschillende religies in de wereld. De aanhangers van elk geloof zijn ervan overtuigd dat hun wereldbeeld en hun god de enige echte manier zijn om de wereld te scheppen. Het is niet verrassend dat, dankzij het enorme aantal verschillende religies, in de oudheid onbeschaamde mensen verschenen die twijfelden aan de waarheid van het ene geloof of een ander, evenals het bestaan ​​van God als de schepper van onze wereld. On

Wat is het verschil tussen katholieken en orthodoxen

Geloof in Jezus Christus verenigde en inspireerde christenen, en werd de basis van een religieus wereldbeeld. Zonder dit zouden gelovigen niet in staat zijn om het goede te doen en eerlijk werk te doen. De rol van de orthodoxie in de geschiedenis van Rusland is enorm. Mensen die deze trend in het christendom beleden, ontwikkelden niet alleen de spirituele cultuur van ons land, maar droegen ook bij aan de levensstijl van het Russische volk

Oude gelovigen en oude gelovigen: wie is het en wat is het verschil

Oude gelovigen en oude gelovigen - hoe vaak deze begrippen in de war zijn. Ze waren eerder verward tijdens gesprekken, ze zijn vandaag verward, zelfs in de media. Elke geschoolde persoon die de cultuur van zijn volk respecteert, is eenvoudigweg verplicht om het verschil tussen deze twee verschillende categorieën mensen te begrijpen.

Verschillen en verschillen tussen katholieken en protestanten

In het 50e jaar na de geboorte van Christus stichtten zijn volgelingen en degenen die in hen geloofden de orthodox-christelijke kerk, die vandaag nog steeds bestaat. Vanaf de dag van oprichting waren er vijf christelijke kerken. Het duurde acht eeuwen voordat de orthodoxe kerk zijn tradities en leringen uitwerkte

Soennieten en sjiieten: wat is het verschil en wat is gewoon

Islam, samen met het christendom en boeddhisme, is een van de meest voorkomende religies in de wereld. Vooral veel staten die de islam belijden, bevinden zich in het oosten van Europa en in Noord-Afrika. Ondanks dit hebben moslims tegenstellingen die hebben geleid tot een echte oorlog. De hele islamitische wereld was verdeeld in twee groepen die vijandig tegenover elkaar stonden: de soennieten en de sjiieten