Molecuul en atoom: wat is het, wat is gebruikelijk en wat is het verschil

Het is heel vaak mogelijk om de mening te horen dat een atoom, dat een integraal onderdeel is van een molecuul, dezelfde eigenschappen heeft en een vergelijkbare structuur heeft. Zo'n positie heeft slechts gedeeltelijk bestaansrecht, omdat de deeltjes gemeenschappelijke en onderscheidende kenmerken hebben. Om te beginnen is het voldoende om de eigenschappen van twee objecten te overwegen en op basis daarvan verdere conclusies te trekken.

atoom

Een atoom kan worden beschouwd als een elementair deeltje van een homogene stof . Een dergelijke stof bestaat per definitie uit slechts één chemisch element (C, N, O en andere uit het periodiek systeem). Het is het kleinste deel van dergelijke elementen dat de drager van hun eigenschappen kan zijn, dat een atoom wordt genoemd. Volgens de nieuwste moderne concepten bestaat een atoom uit drie componenten: protonen, neutronen en elektronen.

atoom

De eerste twee subdeeltjes vormen samen de basiskern, die een positieve lading heeft. Elektronen die rond de kern bewegen, introduceren een compensatielast met het tegenovergestelde teken. Dus de eerste conclusie is dat de meerderheid van de atomen elektrisch neutraal is. Wat de rest betreft, als gevolg van verschillende fysisch-chemische processen, kunnen atomen elektronen vastmaken of afgeven, wat leidt tot een lading. Een atoom heeft een massa en grootte (bepaald door de grootte van de kern) en bepaalt de chemische eigenschappen van de stof.

Het molecuul

Een molecuul is een minimale structurele eenheid van een stof . Een dergelijke stof kan uit verschillende chemische elementen bestaan. Een monoatomaire stof van één chemisch element, een inert argongas, kan echter ook als een molecuul worden beschouwd. Net als atomen, is elektrisch neutraal. Het is mogelijk om een ​​molecuul te ioniseren, maar het is veel moeilijker: de atomen in het molecuul zijn verbonden door covalente of ionische bindingen. Daarom wordt het veel moeilijker om een ​​elektron te bevestigen of op te nemen. De meeste moleculen hebben een complexe architecturale structuur, waarbij elk atoom van tevoren zijn plaats inneemt.

Watermolecuulstructuur

Atoom en molecuul: algemene eigenschappen

Structuur. Beide deeltjes zijn structurele eenheden van materie. In dit geval betekent een atoom één bepaald element, het molecuul bevat al verschillende chemisch gebonden atomen, maar de structuur (positieve kern met negatieve elektronen) blijft hetzelfde.

Elektrische neutraliteit Bij afwezigheid van externe factoren - interacties met een andere chemische stof, een gericht elektrisch veld en andere stimuli - hebben atomen en moleculen geen lading.

Substitutie. Een atoom kan in één geval als molecuul fungeren - bij het werken met inerte gassen. Ook monatomisch kwik kan als een molecuul worden beschouwd.

De aanwezigheid van massa . Beide deeltjes hebben hun eigen heldere massa. In het geval van een atoom hangt de massa af van het chemische element en wordt bepaald door het gewicht van de kern (het proton is bijna 1500 keer zwaarder dan het elektron, daarom wordt het gewicht van het negatieve deeltje vaak niet in aanmerking genomen). De massa van het molecuul wordt bepaald op basis van de chemische formule - de elementen in de samenstelling ervan.

Atoom en molecuul: uitstekende eigenschappen

Ondeelbaarheid . Het atoom is het kleinste element waaruit het onmogelijk is om een ​​nog kleiner deeltje te selecteren. (Het krijgen van een ion beïnvloedt alleen de lading, maar niet het gewicht). Het molecuul kan op zijn beurt worden onderverdeeld in kleinere moleculen of worden afgebroken tot atomen. Het ontledingsproces wordt eenvoudig bereikt met behulp van chemische katalysatoren. Soms is het voldoende om alleen de substantie te verwarmen.

Gratis bestaan Het molecuul kan vrij in de natuur bestaan. Een atoom bestaat slechts in twee gevallen in een vrije vorm:

  1. Zoals monoatomair kwik of inert gas.
  2. In de omstandigheden van de ruimte - als afzonderlijke atomen kunnen alle chemische elementen zijn.

In andere gevallen maakt het atoom altijd deel uit van het molecuul.

Onderwijskosten . De interactie tussen de kern en het elektron in het atoom kan gemakkelijk worden overwonnen, zelfs door het kleinste elektrische veld. Het is dus gemakkelijk om een ​​positief of negatief ion van een atoom te krijgen. De aanwezigheid van chemische bindingen tussen atomen binnen het molecuul vereist de toepassing van een veel groter elektrisch veld of interactie met een andere chemisch actieve stof.

Aanbevolen

Welke is beter om te kiezen voor spikes of velcro van winterbanden?
2019
Wat is het verschil tussen de staat en de gemeentelijke overheid?
2019
Wat is het verschil tussen tijd en uur?
2019