May, might, could - het verschil tussen werkwoorden

In het Engels is er een groep werkwoorden die geen actie aanduiden, maar slechts een houding ertegen uitdrukken. Dit zijn modale werkwoorden.

Kenmerken van modale werkwoorden zijn gemakkelijk te onthouden:

 1. Ze hebben de enige vorm.
 2. Semantisch werkwoord wordt zonder deeltje gezet.
 3. Ze worden ook "onvoldoende" genoemd vanwege het ontbreken van een aantal formulieren.
 4. Ze hebben geen infinitief formulier of deelwoord.

De meest voorkomende zijn de werkwoorden: MAY (MIGHT), CAN (COULD), MUST .

Beschouw de werkwoorden MAY (MIGHT), CAN (COULD) en met voorbeelden zullen we alle kenmerken van de modale werkwoorden zien. Als je het moeilijk vindt om het juiste werkwoord CAN of MEE te kiezen, onthoud dan een kleine hint:

 1. CAN (ik KAN "fysiek" doen, ik kan schrijven, zeggen, doen, zien, etc.
 2. MEI (dit is een verzoek, een kans, toestemming).

Ze kan het doen. Ze kan het doen. ( Actie )

Je mag het boek nemen. Je kunt het boek nemen. ( Resolutie ).

CAN

We gebruiken het werkwoord SAN als we het hebben over de mogelijkheid om iets te doen, of iemand kan iets doen (kans, vaardigheid):

 • We kunnen het meer vanuit ons raam zien. We kunnen het meer vanuit ons raam zien.
 • Ik kan op tijd komen. Ik kan op tijd komen.
 • Ik kan schrijven. Ik kan schrijven.

De zin met Perfect Infinitief in de bevestigende zin wordt vertaald als "mogelijk". In dit geval wordt het semantische werkwoord vertaald door het werkwoord in de verleden tijd:

Ze kan het hebben gedaan . Ze heeft het misschien gedaan.

In vragende en negatieve zinnen, in combinatie met Infinitive of Perfect Infinitive, kunnen de woorden niet worden vertaald:

 • Kan ze het doen? Doet ze het?
 • Kan ze het doen? Heeft ze dit gedaan?

4. In negatieve zinnen kan het formulier niet (kan) niet worden gebruikt. Ik ben bang dat ik vrijdag niet naar het feest kan komen. Ik ben bang dat ik niet op vrijdagavond kan komen.

KON

Could is een vroegere vorm van het werkwoord sán. Vooral ik zou het kunnen gebruiken met dergelijke werkwoorden: zien, horen, ruiken, proeven, proeven, voelen, onthouden, undersrand. Ik kon begrijpen wat ze zei.

Ze sprak met een zeer stille stem, maar ik kon begrijpen wat ze zei.

We zouden kunnen gebruiken om te zeggen wat er nu zou kunnen gebeuren of wat er in de toekomst zal gebeuren. De telefoon gaat over. Het kan Tim zijn. De telefoon gaat over. Misschien is dit Tim aan het roepen.

Ik weet niet wanneer ze hier zullen zijn. Ze konden op elk moment aankomen. Ik weet niet wanneer ze hier zullen zijn. Ze kunnen op elk moment komen.

Soms kan betekenen "zou kunnen ..." (.... In de staat van ...). We zouden weg kunnen gaan als we genoeg geld hadden - We zouden kunnen vertrekken als we genoeg geld hadden. OF We zouden weg kunnen gaan ... - We kunnen vertrekken ...

Ontbrekende vormen uit het verleden en de toekomende tijd worden vervangen door het equivalent:

 • kunnen (kunnen).
 • Ze zal het kunnen doen. Ze kan het doen.

MEI, MISSCHIEN

Verzoek in vragende zinnen:

Mag ik het nemen? Kan ik het krijgen?

Resolutie in bevestigende zinnen:

Je mag de pen nemen. Je kunt een pen pakken.

De aanname is een mogelijkheid met misschien Infinitief of Perfect Infinitief en vertaalde woorden.

 • Ze kan het doen. Misschien doet ze dit.
 • Ze heeft het misschien gedaan. Ze heeft het misschien gedaan.
 • Het kan waar zijn (dit kan waar zijn) of het kan waar zijn (misschien is dit waar).

Mei, misschien worden gebruikt in een gesprek over mogelijke toekomstige acties in de toekomst:

Neem een ​​paraplu mee als je uitgaat. Het kan later regenen. Neem een ​​paraplu mee wanneer je uitgaat. Misschien zal het later regenen.

Meestal in situaties die nog niet hebben plaatsgevonden, is het mogelijk om beide werkwoorden te gebruiken, misschien.

 • Ik mag naar Londen gaan. Ik kan naar Londen gaan.
 • Ik zou naar Londen kunnen gaan. Ik zou naar Londen kunnen gaan.

Negatieve vorm mag en misschien niet (misschien niet): het is misschien niet waar . Misschien is dit niet waar.

We gebruiken alleen macht, als de situatie niet echt is .

Voorbeeld: als ik ze beter zou kennen, zou ik hen uitnodigen voor het avondeten. - Als ik ze beter kende, kon ik ze uitnodigen voor het avondeten. (De betekenis van de zin: De situatie is niet echt, omdat ik ze niet goed ken, dus ik ga ze niet uitnodigen).

Ontbrekende vormen uit het verleden en de toekomende tijd van het modale werkwoord kunnen mogelijk worden vervangen door het equivalent: Hij mag daar heen. Hij kan daar heen gaan.

Aanbevolen

Kopersulfaat of Bordeaux-mengsel: een vergelijking en wat is beter
2019
Wat is het verschil tussen een hypotheek en een lening?
2019
Wat is het verschil tussen een rivier en een meer: ​​beschrijving en belangrijkste verschillen
2019