Honoured and People's Artist - wat is het verschil?

In het oude Rome verscheen een gezegde: "Het volk eist brood en circussen". Het spektakel vandaag betekent niet alleen entertainment, dat mensen showbusiness geeft, maar ook echte geweldige kunst die wordt bewaard en ontwikkeld in musea en kunstgalerijen, poppen- en toneeltheaters, kunstacademies en zelfs de kleinste koren.

Elke crisis in het land begint niet met de economie, maar met onderwijs en kunst. Kunstenaars vechten constant met de spirituele crisis.

Kunstenaars worden niet, ze worden geboren

Je kunt je hele leven echter werken in een theater of een filharmonische samenleving, en voor 35-50 jaar creatieve activiteit kun je niets belangrijks doen, pure kunst doneren aan mensen, of elke zin maken of een openbaring noteren. Je kunt een gespecialiseerde opleiding volgen - musical, acteren of regisseren, artistiek of dramatisch, en het publiek niet storen, maar je kunt autodidact zijn en volledige zalen verzamelen van toeschouwers die verliefd zijn op de kunst.

Kortom, niet alle getalenteerde muzikanten, acteurs, regisseurs en dansers worden bekend in hun vakgebied, omdat slechts één talent niet genoeg is: je hebt nog steeds ijver, het vermogen om tussen de regels te lezen en anderen te horen, gevoelig en vast te zijn. Kortom, een echte kunstenaar is een begaafd persoon die mensen het belangrijkste kan vertellen met een dans of muziek, een rol of een gefaseerde uitvoering. Zulke mensen worden opgemerkt en gevierd .

Wat zijn de prijzen en titels om de meest getalenteerde en heldere artiesten te geven?

Er zijn veel prijzen, vaak worden ze niet alleen toegekend, niet zozeer door staatshoofden of de mensen, maar door verschillende redacties van tijdschriften en kranten, kunstmeesters en speciale commissies.

Wanneer een persoon echt iets in cultuur en kunst betekent, wordt hij niet alleen opgemerkt door het publiek, maar ook door de leiding van de regio en zelfs de staat, omdat kunst en heldere persoonlijkheden daarin altijd een primaire rol hebben gespeeld bij het opvoeden van de jongere generatie, met behoud van de beste culturele tradities van de staat, de verhoging van het spirituele niveau van elke persoon.

Er zijn slechts twee eretitels op het gebied van kunst en cultuur, en elk ervan is erg belangrijk. Het gaat over de titel van geëerde en volkse kunstenaar van de Russische Federatie.

Beide titels zijn even belangrijk en eervol, en toch is er een duidelijk verschil tussen hen.

Een persoon kan een geëerde kunstenaar worden:

  1. Werkte op een bepaald gebied van cultuur en kunst gedurende minstens tien jaar.
  2. Behaalde aanzienlijk creatief succes op zijn vakgebied.
  3. Bekende roem en brede publieke weerklank.
  4. Erkende kijkers (lezers, luisteraars, enzovoort).
  5. Bekroond leiderschap van de stad, regio en land.
  6. Een actieve burgerlijke positie innemen.

Een keer per jaar dient het hoofd van een instelling voor cultuur en kunst (theater, filharmonische vereniging, museum, galerij) of het hoofd van een stad bij het ministerie van Cultuur een aanvraag in om de titel van geëerd kunstenaar aan een bepaalde persoon toe te kennen.

De aanvraag gaat vergezeld van een collectieve beslissing van het team of zijn leden (de artistieke raad van het theater, bijvoorbeeld) over het voordragen van een professional voor de titel van geëerd kunstenaar en gunningslijst, evenals een lijst van de belangrijkste prestaties van de kandidaat. Het besluit om de titel van geëerd kunstenaar van de Russische Federatie toe te kennen wordt genomen door de president van de staat.

De hoogste rang voor een creatief persoon is de People's Artist van de Russische Federatie .

Natuurlijk ontvangen acteurs, zangers en muzikanten die niet altijd van de mensen gehouden worden officieel de titel van volkskunstenaars, maar vaker wordt de held nog steeds onderscheiden. Wat is hier voor nodig?

De titel van People's Artist van de Russische Federatie wordt toegekend aan een persoon:

  • Niet minder dan vijf jaar na ontvangst van de titel van geëerd kunstenaar van het land.
  • Behaalde acceptatie door het publiek.
  • Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van cultuur en kunst van het land.
Een kunstenaar ontvangt deze titel voor eens en voor altijd. Bekroond met de titel van People's Artist van de Russische Federatie door de president van het land, en elk jaar op dezelfde dag - aan de vooravond van de Dag van de Arbeider van Cultuur. Dit is de belangrijkste vakantie voor alle artiesten van het land, gevierd op 25 maart.

Misschien is dit de enige dag waarop acteurs, zangers, componisten en balletdansers zich niet alleen aan het publiek geven en voor anderen werken, maar ook de helden van de dag zelf worden en het meest gewelddadige applaus ontvangen.

Aanbevolen

Verschil tussen huidige en potentiële kindontwikkeling
2019
Wat is beter dan "Prospan" of "Erespal" en hoe verschillen ze?
2019
Wat is het verschil tussen een handelsmerk en een handelsmerk?
2019