Hoe verschilt de misdaad van wangedrag?

Als een persoon wettelijke verboden overtreedt, kan zijn gedrag worden toegeschreven aan elke vorm van overtreding: misdaad of wangedrag. Het hangt ervan af hoe sociale relaties op dit rechtsgebied worden gereguleerd.

De gemeenschappelijke tekens van alle overtredingen zijn hun onrecht en gevaar voor de samenleving. Ze worden de criteria waarmee ze de handelingen begrenzen en verwijzen naar een misdaad of een overtreding.

De misdaad

Om ze te karakteriseren, houdt het strafrecht rekening met de tekenen van zowel objectief als subjectief. Ja, en andere takken van het recht, ze moeten ook in aanmerking worden genomen wanneer het noodzakelijk is om het meest accurate antwoord te krijgen op de vraag hoe een voldongen feit moet worden geclassificeerd.

Allereerst worden misdaden onderscheiden door hun mate van gevaar . Elke overtreding is een aantasting van relaties in de samenleving, beschermd door de wet, wat betekent dat het een sociaal gevaar bevat. Het is vrij hoog onderscheid misdaad van andere overtredingen, en de verschillende omstandigheden bepalen het.

Alleen een strafwet voorziet in misdaden, en de gevolgen ervan worden een strafblad en een strafrechtelijk vonnis opgelegd door de rechtbank.

De misdaad kan ook worden onderscheiden door de aard van de gevolgen die zich voordoen nadat de handeling is begaan. De samenstelling van de misdaad wordt bijvoorbeeld het toebrengen van ernstige schade aan de gezondheid als gevolg van vastgestelde schendingen van de arbeidsbescherming.

Wet wordt geschat als een misdaad op basis van zijn commissie en doelstellingen . Bijvoorbeeld, transacties in onroerend goed die willens en wetens illegaal zijn, omdat ze zijn gemaakt door ambtenaren die geïnteresseerd zijn in een huurdoel, zijn een misdaad. In alle andere gevallen is het een disciplinair misdrijf.

Elk onderscheid wordt gemakkelijker gemaakt als er een wet is die duidelijk aangeeft of het mogelijk is om de voldane daad aan delicten toe te schrijven, of is het een misdaad. En zijn objecten zijn het menselijk leven, staatsveiligheid. De lijst met dergelijke objecten is veel breder en specifieker. Vandaag bevat het:

  • Alle eigendommen.
  • Persoonlijke interesses.
  • Vrede en veiligheid.
  • De omgeving.
  • Constitutionele orde, etc.

misdrijf

Deze daden zijn illegaal, maar ze vormen geen bijzonder gevaar voor de samenleving. Gezien dit is de straf voor het plegen van hen niet zo zwaar - een boete, en komt vaak slechts neer op een waarschuwing.

Het gebeurt dat ze de schuld krijgen van nalatigheid en zelfs verwaarlozing van sociale regels en voorschriften, waarbij ze worden verwezen naar lichte vergrijpen.

Wangedrag is anders en hangt af van de levenssfeer die wordt beïnvloed:

Disciplinair . Dergelijk wangedrag omvat schendingen van de discipline: arbeid en academisch, militair en dienst. En straffen, zoals eenvoudige berisping of zelfs strikte overdracht gedurende een bepaalde periode om te werken met een lagere beloning of lagere positie, mogelijk ontslag, dienen als straf voor hen

Deze straffen hebben het recht de administratie op te leggen van een onderneming of organisatie, instelling waar speciale instanties voor dit doel worden gevormd. Ze kunnen alleen een boete opleggen binnen een maand na de ontdekking van de daad.

Administratief . Objecten van openbare orde en burgerlijke vrijheden, staatseigendommen en historische en architecturale monumenten, milieu, werk en gezondheid worden voorwerpen van misbruik.

Corrigerende arbeid en boetes kunnen worden gebruikt als straf, zelfs voor 15 dagen arrestatie en confiscatie. Opgelegd zou het uiterlijk een jaar na de prestatie moeten zijn. Overweging van dergelijke schendingen en het opleggen van straffen - in de invloedssfeer van de bevoegde instanties.

Burgerlijk recht . Deze daden zijn ook illegaal en sociaal schadelijk, maar ze worden niet als sociaal gevaarlijk beschouwd. Dit is schadelijk voor de organisatie of het individu en zijn eigendom, als gevolg van illegale acties, illegale transacties, niet-nakoming van contractuele verplichtingen door de partijen, de verspreiding van aanstootgevende geruchten, bewust onjuiste, auteursrechtinbreuken, enz.

Als een straf voor dergelijk wangedrag zal moeten worden gecompenseerd voor morele schade, om te compenseren voor schade, om de geschonden rechten te herstellen.

Immoreel . Gewelddadige acties, in de regel, van opzettelijke aard, gericht tegen een persoon wanneer morele normen worden geschonden. Bijvoorbeeld: mishandeling, beledigingen in het openbaar, geweld ten behoeve van het onderwijs, de vraag naar steekpenningen, het verschijnen van een dronken staat op een openbare plaats, de betrokkenheid van minderjarigen bij het drinken van alcohol. Deelnemers aan dergelijke procedures zijn vaker werknemers van onderwijsinstellingen.

Als het feit van het plegen van het strafbare feit bewezen is, kan de dader worden ontslagen en een overeenkomstige vermelding in zijn arbeidsverleden verschijnen. Voor een persoon die geen verband houdt met educatieve activiteiten, moet u andere sancties toepassen.

Dergelijke misdrijven zijn bijzonder moeilijk voor de procedure en, vooral, voor het opleggen van straf. Elke boete wordt opgelegd binnen een maand vanaf het moment van ontdekking, en van de commissie - zes maanden.

Wat is het verschil tussen overtreding en overtreding?

  1. De misdaad is gepleegd met kwaadaardige bedoelingen, attent en voorbereid, en daarom gevaarlijker. Wangedrag - in de regel is de actie onbewust, spontaan.
  2. De misdaad zal zeker leiden tot straf op grond van het Wetboek van Strafrecht en het strafregister. Want wangedrag is gevestigd verantwoordelijkheid voor arbeid, administratieve, familie, civiele, codes en verschillende verordeningen.

Er wordt aangenomen dat elke misdaad die ongestraft is, tot een misdaad leidt. Zodat u niet hoeft te zoeken naar het verschil tussen deze concepten en moet raden welke straf de handeling zal volgen, een gezagsgetrouwe burger zijn, sociale normen en regels naleven.

Aanbevolen

Ambrobene en Bromhexin: een vergelijking van drugs en wat is beter om te nemen
2019
Hoe verschilt een molecuul van een excentriek: beschrijving en verschillen
2019
Wat is het verschil tussen traagheidsspoel en inertievrij
2019