Hoe een klacht verschilt van een verklaring: beschrijving en verschillen

Conflictsituaties in het proces van communicatie en interactie tussen onderwerpen ontstaan ​​altijd en een schriftelijke uitwisseling van klachten en verklaringen wordt beschouwd als een geciviliseerde manier om ze op te lossen. Het verschil tussen deze twee documenten is aanzienlijk.

Wat is een klacht?

Een klacht is een schriftelijk verzoek bij een overheidsinstantie die bevoegd is om een ​​bepaald soort inbreukmakende rechten en legitieme belangen van burgers te schrappen. Klachten worden ingediend als gevolg van administratieve en juridische betrekkingen.

Het recht van elke burger op bescherming is het recht om alle illegale acties en beslissingen aan te vechten.

Klachten komen in aanmerking voor twee opties voor in essentie ontstane relaties:

 1. Een administratieve klacht wordt bij de PA-instanties ingediend als een klacht tegen de acties en besluiten van de PA-vertegenwoordigers.
 2. Gerechtelijke klachten ingediend bij de hogere rechtbanken.

De administratieve klacht is op zijn beurt verdeeld in:

 • Algemene administratieve klachten, de regeling van problemen is gebaseerd op de federale procedureregels.
 • Special, waarvoor een regeling door andere LA vereist is.

Court-klachten hebben een aantal specifieke kenmerken.

 1. Een klacht bij de rechtbank kan na een administratieve procedure worden ingediend, als een beroep tegen een beslissing, niet-handelen of illegale actie.
 2. Het is mogelijk om onmiddellijk een klacht in te dienen bij de rechtbank.
 3. Indiening van klachten over beide opties tegelijk: administratief en gerechtelijk.

Voorbeeld klacht

Kenmerken van klachten

Om een ​​klacht in te dienen, is het noodzakelijk om de leeftijd van bestuursrechtelijke capaciteit te bereiken in overeenstemming met de wetten van de Russische Federatie en grondwettelijke rechten bij het bereiken van zestien jaar .

Het specifieke kenmerk van de klacht is dat deze wordt ingediend bij een hoge functionaris of bij een hogere autoriteit met betrekking tot wiens acties deze klacht van toepassing is.

De timing van de implementatie van een algemene klacht is niet wettelijk geregeld.

Klachten met betrekking tot jurisdictiekwesties worden ingediend:

 • In arbitragehoven, de oplossing van problemen met betrekking tot de oplossing van economische problemen als gevolg van commerciële activiteiten.
 • Militaire rechtbanken, kwesties die rijzen tijdens de militaire dienst aan de militaire autoriteiten of het bevelvoerende personeel.
 • Rechtbanken die vragen van algemene jurisprudentie bepalen.

Wat is een verklaring

Het officiële beroep van een of meer burgers bij de overheid of de lokale overheid, het bestuur van een rechtspersoon wordt een verklaring genoemd.

De karakteristieke kenmerken van de verklaring

 1. De verklaring is niet geassocieerd met enige schending van rechten of inbreuk op legitieme belangen.
 2. De inhoud is geen verzoek om actie met betrekking tot het elimineren van schendingen van welke aard dan ook.
 3. De verklaring heeft doelbewust als doel de realisatie van de wettelijke rechten en belangen van de aanvrager.
 4. Eliminatie van tekortkomingen in de activiteiten van organisaties en ondernemingen.
 5. Geserveerd in schriftelijke en mondelinge vorm.
 6. De volgorde van afweging is vergelijkbaar met de volgorde van afweging van administratieve klachten.

Voorbeeldapplicatie

Voorwaarden en rechten van personen die een klacht of aanvraag indienen

Vaak blijven klachten en verklaringen in de huidige tijd onbeantwoord. Niettemin is er een strikte regeling van deze procedure. Kennis van de tijdslimieten vastgesteld door de wet van de Russische Federatie geeft het recht om naleving van deze normen te eisen en geeft, als deze niet functioneert, het recht om een ​​beroep te doen op het parket.

 • De termijn voor het in overweging nemen van een schriftelijke klacht of aanvraag mag niet langer zijn dan dertig dagen . De dag van aanvang van deze periode is de dag waarop de klacht of aanvraag op kantoor wordt geregistreerd.
 • Om aan deze voorschriften te voldoen, is het wenselijk om een ​​kopie met een acceptatiebewijs of een tweede kopie met een soortgelijk merkteken op uw handen te hebben.
 • U moet de positie, de naam van de klacht of verklaring weten.
 • De uitzonderingen zijn klachten en aanvragen die informatie bevatten over een overtreding van de immigratiewetgeving, de periode voor hun overweging is beperkt tot twintig dagen.
 • De verlengingsperiode voor de behandeling van aanvragen of klachten van burgers vereist van overheidsinstanties of andere beklaagden om de aanvrager een kennisgeving te sturen over de noodzaak om aanvullende informatie te verkrijgen over de kwestie van belangstelling, waarvoor aanvullende verzoeken aan andere organisaties nodig zijn. Verzoeken en mededelingen worden gelijktijdig verzonden. Informatie kan per e-mail of in elektronische vorm naar de aanvrager worden verzonden naar het e-mailadres van de mailbox.

Rechten van de aanvrager:

 1. Geef gedurende de hele bedenktijd documenten en informatie aan de instantie die zich bezighoudt met de behandeling van een klacht of aanvraag.
 2. Hij heeft het recht om zich vertrouwd te maken met de documenten over het probleem dat wordt opgelost, als dit niet in tegenspraak is met de normatieve handelingen.
 3. Mogelijkheid om hulp te krijgen in gevallen van onvermogen om documenten te ontvangen zonder officiële verzoeken.
 4. Vereisen naleving van de periode van dertig dagen.
 5. Als een aanvraag of klacht niet bij het bevoegde orgaan wordt ingediend om het probleem op te lossen, moet de autoriteit de klager van de fout op de hoogte stellen en de klacht doorsturen naar de autoriteit die verantwoordelijk is voor het oplossen van het probleem.
 6. In geval van niet-handelen heeft de aanvrager het recht om een ​​klacht in te dienen bij hogere autoriteiten.
 7. Heeft het recht om een ​​aanvraag voor beëindiging van de vergoeding te schrijven.

Verschillen klachten en verklaringen.

 1. Verschillen in de positie van juridische entiteiten van procedurele aard.
 2. De klacht wordt uitsluitend schriftelijk ingediend, de aanvraag kan mondeling of schriftelijk worden ingediend.
 3. Juridische klachten worden behandeld met inachtneming van strikte termijnen van de voorschriften die zijn vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de Russische Federatie.
 4. Een rechtszaak dient alleen te worden aangespannen in geval van geschillen over rechten, dat wil zeggen dat de persoon die het indient ervan overtuigd is dat zijn rechten en belangen wettelijk beschermd zijn, artikel 144 geeft het recht om de claim te weigeren. De aanvraag wordt in ieder geval geaccepteerd omdat deze niet aan de vereisten voldoet, maar een verzoek bevat om zijn rechten en belangen te realiseren.

Het recht om een ​​beroep te doen op hogere autoriteiten, organen van staatsmacht en zelfbestuur wordt voor een burger gewaarborgd door de grondwet van de Russische Federatie, een document dat effectieve vormen van bescherming van persoonlijke rechten bevestigt. De vorm van hoger beroep kan individueel of collectief zijn.

.

Aanbevolen

Hoe verschilt witte baksteen van rood?
2019
"Zinnat" of "Supraks" - een vergelijking van drugs en wat beter is
2019
Wat is beter om een ​​motorfiets of quad te kopen?
2019